Kongekampen er tilbage! / Kongekampen is back!

Sæt kryds i kalenderen fredag d. 12 maj 2023!

Kongekampen afholder igen i år dodgeball turnering, og det bliver en laaaaaaaaaang fest dag! 

Bogstaveligt talt – I anledning af 10 års jubilæum, så har vi lavet helt om på konceptet i år. Både turneringen og festen vil finde sted på pladsen, så nu skal I ikke længere vente på at feste videre. 

Dagen byder på mange nye fede ting, som vil blive annonceret løbende, men vi lover, I kan glæde jer!

 

Turneringen vil som altid finde sted på Flexfodboldbanerne på Gl. Vardevej, hvor vi glæder os til at byde jer velkommen! 

I kan tilmelde jeres hold her 

Selve deltagelse i dodgeball-turneringen er forbeholdt studerende på videregående uddannelser i Esbjerg. 

Alle over 18 år er velkomne til at komme på dagen og heppe, samt være med til at feste dagen lang. 

Skal det være dit hold og campus der løber med æren i år? 

Hold dig opdateret på nyheder omkring holdtilmelding og meget andet ved at trykke deltager på vores begivenhed på Facebook her!

__________

Mark your calendars for Friday 12 May 2023!

Kongekampen is once again ready with the dodgeball tournament this year, and it’s going to be a long party day!

Literally – On the occasion of the 10th anniversary, we have completely changed the concept this year. Both the tournament and the party will take place at the same area, so now you don’t have to wait any longer to party on.

The day offers many new cool things, which will be announced continuously, but we promise you can enjoy yourself!

 

As always, the tournament will take place on the Flexfootball pitches at Gl. Vardevej, where we look forward to welcoming you!

You can register your team here

Participation in the dodgeball tournament itself is reserved for students on higher education in Esbjerg.

Everyone over the age of 18 is welcome to come on the day and cheer, as well as join in partying all day long.

Should it be your team and campus that takes the honors this year?

Stay up-to-date on news about team registration and much more by pressing join our event on Facebook here!

Tilmeld et hold / Register a team

Er I klar til at stå kæmpe for håneretten og blive Esbjergs bedste i dodgeball? Så tilmeld jeres hold her! 

Are you ready to fight for the right to mock and become Esbjerg’s best in dodgeball? Then register your team here!